Конкурс на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік

ТОВ «Аметрін ФК" - надійний партнер в поставках широкого асортименту сертифікованих медикаментів в аптечні мережі і лікувально-профілактичні установи по всій території України.

07-11-2022

ТОВ "Аметрін ФК" - оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік

ТОВ "Аметрін ФК" оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (САД) з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "Аметрін ФК" за 2022 рік.

Завдання — проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "Аметрін ФК" за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року.

Термін подання конкурсних пропозицій – з 08 листопада 2022 до 08 грудня 2022 року включно.

Критеріями для вибору САД є:

 • досвід надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становить суспільний інтерес;

 • відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

 • професійна репутація САД;

 • вартість аудиторських послуг.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Закон), а також наступним критеріям:

 • бути включеним до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • мати достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

 • мати добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);

 • мати змогу забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, в тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

 1. не є власниками фінансових інструментів, емітованих Товариством, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

 2. не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Товариством, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

 3. не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль;

 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг ТОВ "Аметрін ФК";

 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

 • мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

 • пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг, що підтверджено відповідним документом Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України/Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

 • мають досвід надання аудиторських послуг підприємствам відповідної галузі.

Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці суб'єкти аудиторської діяльності зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації може бути визначений договором.

У разі отримання конкурсної пропозиції від САД, які не відповідають вказаним вище вимогам, пропозиція до розгляду не прийматиметься.

Для участі у конкурсі САД мають подати такі документи:

 • заявка на участь у конкурсі;

 • анкета учасника конкурса;

 • комерційна пропозиція учасника;

 • інша інформація, яка може бути суттєва та доцільна.

Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи САД в паперовій та/або електронній формі.

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 09 грудня 2022 року.

Оголошення остаточного рішення про САД – 12 грудня 2022 року.

Про прийняте рішення і про призначення САД для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "Аметрін ФК" учасники конкурсу будуть проінформовані індивідуально.

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "Аметрін ФК" за 2022 рік мають бути представлені не пізніше 31 травня 2023 року.

Конкурсні пропозиції можуть бути надіслані на електронну адресу: ametrinfk@gmail.com

Або за адресою: 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17 (з поміткою «Конкурс на аудит фінансової звітності»).